Onder leiding van een team van ervaren docenten, docenten in opleiding en academische studenten bieden wij studiebegeleiding aan leerlingen van alle niveaus van het middelbaar onderwijs en het VAVO. Onze vakdocenten in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde houden rekening met de nieuwe eisen die gesteld worden aan de kernvakken. Met behulp van de resulaten in Magister worden de vorderingen van leerlingen structureel bijgehouden.